RINKLY SHEA  大雄物業
RINKLY SHEA 大雄物業
E-404533
服務區域 尖沙咀/九龍站 佐敦/油麻地
  • 個人簡介
  • 九龍站上蓋住宅物業專家。任何租售,及尖沙咀佐敦又尖旺區,商業樓宇,服務至上歡迎查詢。
  • 聯絡我們
  • 香港電話
    98618761
  • E-mail
    hong7113@hotmail.com