Vincent Li

Vincent Li

S-157046

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

本人認真、誠懇、可靠,一定幫到妳!

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

九龍站

擎天半島 1期 3座

高層

G室

781

1,037

1,970 萬

31/10/2019

九龍站

漾日居 2期 6座

高層

A室

1,135

1,479

2,900 萬

25/10/2019

九龍站

擎天半島 1期 5座

中層

H室

748

998

1,998 萬

21/10/2019

九龍站

君臨天下 1座

中層

C室

1,051

1,385

4,700 萬

16/10/2019

九龍站

擎天半島 1期 5座

中層

B室

638

848

1,820 萬

15/10/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Vincent Li
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。