RINKLY SHEA  大雄物業

RINKLY SHEA 大雄物業

E-404533

大雄物業

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

九龍站上蓋住宅物業專家。任何租售,及尖沙咀佐敦又尖旺區,商業樓宇,服務至上歡迎查詢。

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

佐敦

文景樓

中層

27室

480 萬

20/03/2020

佐敦

德利大廈

中層

B室

207

320 萬

19/03/2020

尖沙咀

金輝閣

高層

B室

305

435

520 萬

18/03/2020

九龍站

君臨天下 3座

中層

C室

1,062

1,443

3,800 萬

18/03/2020

尖沙咀

創德樓

高層

A室

507

675 萬

16/03/2020

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡RINKLY SHEA 大雄物業
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。