Ken的網店

Ken

S-602175

C21

土瓜灣九龍城/鑽石山

業精於勤 服務以誠 大灣區置業專家 居屋上車 新盤村屋 歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Ken : 6991 5944

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

鑽石山

采頤花園 4座

低層

A室

584

686

628 萬

05/12/2019

土瓜灣

VIVA

中層

A室

332

590 萬

04/12/2019

鑽石山

嘉峰臺 1期 3座

高層

B室

589

691

733 萬

03/12/2019

鑽石山

星河明居 A座

高層

03室

1,027

1,279

1,868 萬

03/12/2019

黃大仙

鳳鑽苑

低層

06室

544

460.8 萬

02/12/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Ken
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。