Tom Chan

Tom Chan

S-311694

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

我做左九龍站十年啦 ! 搵荀盤唔搵我係您既損失!

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

油麻地

裕景樓(油麻地)

中層

C室

319

485 萬

12/07/2019

佐敦

利金閣

低層

B室

310

459

470 萬

11/07/2019

佐敦

啟儀閣

中層

A室

306

456

495 萬

11/07/2019

尖沙咀

帝國大廈 (尖沙咀)

中層

H室

353

668 萬

10/07/2019

九龍站

擎天半島 1期 6座

中層

D室

755

998

2,380 萬

10/07/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Tom Chan
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。