Tom Chan

Tom Chan

S-311694

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

我做左九龍站十年啦 ! 搵荀盤唔搵我係您既損失!

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

九龍站

擎天半島 1期 3座

高層

G室

781

1,037

1,970 萬

31/10/2019

佐敦

上海街56號

低層

No.56室

513

438 萬

31/10/2019

佐敦

文耀樓

低層

45室

565

600 萬

28/10/2019

九龍站

漾日居 2期 6座

高層

A室

1,135

1,479

2,900 萬

25/10/2019

油麻地

宜發大廈(油麻地)

低層

A室

448

385 萬

24/10/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Tom Chan
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。