Tom Chan

Tom Chan

S-311694

發達地產(SAMPLE)

尖沙咀/九龍站佐敦/油麻地

我做左九龍站十年啦 ! 搵荀盤唔搵我係您既損失!

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

油麻地

祐安閣

中層

A室

318

480

503.8 萬

11/01/2021

佐敦

廣基大廈

高層

A室

339

474

560 萬

08/01/2021

油麻地

恆運樓

高層

B室

191

329

328 萬

08/01/2021

佐敦

保文大廈

低層

D室

625

300 萬

07/01/2021

九龍站

漾日居 2期 5座

低層

D室

1,060

1,365

250 萬

06/01/2021

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Tom Chan
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。