SAM NGAN的網店

SAM NGAN

S-526184

旺角/太子奧運/大角咀

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

大角咀

港灣豪庭 2期 7座

低層

E室

346

499

639.8 萬

20/03/2020

大角咀

亮賢居

中層

G室

503

711

835 萬

16/03/2020

太子

基隆街65號

高層

65室

450 萬

16/03/2020

太子

別樹華軒

低層

E室

415

606

703 萬

16/03/2020

大角咀

港灣豪庭 2期 7座

低層

D室

346

499

625 萬

13/03/2020

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡SAM NGAN
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。