Linda lin的網店

Linda lin

S-605764

 

鰂魚涌太古城

1

個筍盤

最新成交

區域

物業

樓層

室號

實用(呎)

建築(呎)

成交價($)

日期

鰂魚涌

富景閣(鰂魚涌)

高層

E室

200

279

410 萬

29/11/2019

太古城

太古城 32座(高安閣)

低層

C室

701

800

1,368 萬

25/11/2019

太古城

太古城 44座(北海閣)

高層

F室

572

676

1,180 萬

25/11/2019

鰂魚涌

惠利大廈(鰂魚涌)

中層

21室

311

400 萬

25/11/2019

鰂魚涌

柏蕙苑 2座(瑞柏閣)

中層

B室

658

777

1,234 萬

25/11/2019

歡迎委託放盤或搵樓,聯絡Linda lin
驗證碼

*僅適用於真正向地產代理查詢的用戶,本公司/本人保留權利就任何濫用本服務而採取任何法律或其他適當的行動。